[Lustre-discuss] Lustre-1.8.4 : BUG soft lock up

Jeff Johnson jeff.johnson at aeoncomputing.com
Tue Aug 9 22:40:28 PDT 2011


Greetings,

The below console output is from a 1.8.4 OST (RHEL5.5, 
2.6.18-194.3.1.el5_lustre.1.8.4, x86_64). Not saying it is a Lustre bug 
for sure. Just wondering if anyone has seen this or something very 
similar. Updating to 1.8.6 WC variant isn't an option at this time.

If anyone has some insight into this I'd appreciate the feedback.

Thanks,

--Jeff

BUG: soft lockup - CPU#6 stuck for 10s! [kswapd0:409]
CPU 6:
Modules linked in: obdfilter(U) fsfilt_ldiskfs(U) ost(U) mgc(U) ldiskfs(U) jbd2(U) crc16(U) lustre(U) lov(U) mdc(U) lquota(U)
osc(U) ksocklnd(U) ko2iblnd(U) ptlrpc(U) obdclass(U) lnet(U) lvfs(U) libcfs(U) autofs4(U) hidp(U) l2cap(U) bluetooth(U)
lockd(U) sunrpc(U) ip6t_REJECT(U) xt_tcpudp(U) ip6table_filter(U) ip6_tables(U) x_tables(U) ib_iser(U) libiscsi2(U)
scsi_transport_iscsi2(U) scsi_transport_iscsi(U) ib_srp(U) rds(U) ib_sdp(U) ib_ipoib(U) ipoib_helper(U) ipv6(U) xfrm_nalgo(U)
crypto_api(U) rdma_ucm(U) rdma_cm(U) ib_ucm(U) ib_uverbs(U) ib_umad(U) ib_cm(U) iw_cm(U) ib_addr(U) ib_sa(U) mptsas(U) mptctl(U)
dm_mirror(U) dm_multipath(U) scsi_dh(U) video(U) backlight(U) sbs(U) power_meter(U) hwmon(U) i2c_ec(U) dell_wmi(U) wmi(U)
button(U) battery(U) asus_acpi(U) acpi_memhotplug(U) ac(U) parport_pc(U) lp(U) parport(U) mlx4_ib(U) ib_mad(U) ib_core(U)
mlx4_en(U) joydev(U) shpchp(U) sg(U) mlx4_core(U) e1000e(U) serio_raw(U) pcspkr(U) i2c_i801(U) i2c_core(U) dm_raid45(U)
dm_message(U) dm_region_hash(U) dm_log(U) dm_mod(U) dm_mem_cache(U) mptspi(U) scsi_transport_spi(U) mptscsih(U) mptbase(U)
scsi_transport_sas(U) ata_piix(U) libata(U) sd_mod(U) scsi_mod(U) raid1(U) ext3(U) jbd(U) uhci_hcd(U) ohci_hcd(U) ehci_hcd(U)
Pid: 409, comm: kswapd0 Tainted: G   2.6.18-194.3.1.el5_lustre.1.8.4 #1
RIP: 0010:[<ffffffff801011bf>] [<ffffffff801011bf>] dqput+0x105/0x19f
RSP: 0018:ffff8101be805cd0 EFLAGS: 00000202
RAX: ffff81012e03f000 RBX: 0000000000000000 RCX: ffff81012e03f000
RDX: ffffffffffffffe2 RSI: 0000000000000002 RDI: ffff81012f4f01c0
RBP: ffff81007fb4c918 R08: ffff810000018b00 R09: ffff81007fb4c918
R10: ffff8101be805c60 R11: ffffffff8b6448f0 R12: ffff8101be805c60
R13: ffffffff8b6448f0 R14: 00000000ffffffe2 R15: ffffffff8b6448f0
FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff8101bfc2adc0(0000) knlGS:0000000000000000
CS: 0010 DS: 0018 ES: 0018 CR0: 000000008005003b
CR2: 0000000000402000 CR3: 0000000000201000 CR4: 00000000000006e0

Call Trace:
 [<ffffffff8010182b>] dquot_drop+0x30/0x5e
 [<ffffffff8b647e83>] :ldiskfs:ldiskfs_dquot_drop+0x43/0x70
 [<ffffffff80022d99>] clear_inode+0xb4/0x123
 [<ffffffff80034e52>] dispose_list+0x41/0xe0
 [<ffffffff8002d6a7>] shrink_icache_memory+0x1b7/0x1e6
 [<ffffffff8003f466>] shrink_slab+0xdc/0x153
 [<ffffffff80057e59>] kswapd+0x343/0x46c
 [<ffffffff800a0ab2>] autoremove_wake_function+0x0/0x2e
 [<ffffffff80057b16>] kswapd+0x0/0x46c
 [<ffffffff800a089a>] keventd_create_kthread+0x0/0xc4
 [<ffffffff80032890>] kthread+0xfe/0x132
 [<ffffffff8009d728>] request_module+0x0/0x14d
 [<ffffffff8005dfb1>] child_rip+0xa/0x11
 [<ffffffff800a089a>] keventd_create_kthread+0x0/0xc4
 [<ffffffff80032792>] kthread+0x0/0x132
 [<ffffffff8005dfa7>] child_rip+0x0/0x11


-- 
------------------------------
Jeff Johnson
Manager
Aeon Computing

jeff.johnson "at" aeoncomputing.com
www.aeoncomputing.com
t: 858-412-3810 x101  f: 858-412-3845

4905 Morena Boulevard, Suite 1313 - San Diego, CA 92117
More information about the lustre-discuss mailing list